Česká speleologická společnost
Hlavní menu
Levý sloupec
Menu sekce Home

Geodetický pohled na Javoříčské jeskyně

30.09.2009 - Tomáš Bohanes

Jak už Hrabě Radek sliboval v mailu členské základně, moderní geodetická technika nám umožňuje pohledénout na situaci Javoříčských jeskyní ve vztahu k geomorfologii kopce Špraňku. To, co jsem před lety "vyráběl" sám na koleně fúzí map, tu nyní máme k dispozici s přesností na centimetry nebo dokonce milimetry.
Na práci Leoše Štefky, který vybudoval teodolitový pořad po návštěvním okruhu a Březinskou chodbou, navázal náš vlastní teodolitový pořad ze Závrtového dómu, momentálně natažený do Panošova dómu (měřila nejprve Alena, pak Jirka). Dokončení teodolitového pořadu až k závalu v Olomouckém dómu je pochopitelně jednou z priorit našich výzkumů pro budoucí období.

A tady se můžete podívat jak vypadá projekce polygonu horních pater do Základní mapy ČR v oblasti Špraňku. V sekci Intranet je k dispozici PDF soubor jak s projekcí do Základní mapy, tak i do katastrální mapy a ortofotomapy. Tyto mapy jsou však méně přehledné a přínosné než zde prezentovaná mapa základní.