Česká speleologická společnost
Hlavní menu
Levý sloupec
Menu sekce Home

Historie ZO ČSS 7-09 ESTAVELA


ZO ČSS 7-09 Estavela vznikla v lednu 1983 z popudu olomouckého muzea. Za svůj cíl si stanovila výzkum jeskynních prostor, komunikujících s návštěvnickým okruhem Javoříčských jeskyní. Předsedou skupiny se stal Ivo Kopecký, profesionální speleolog a zaměstnanec muzea. Skupina se zaměřila zejména na průzkum Vojtěchovské chodby v subsystému tzv. Švecovy díry, kde bylo možné očekávat další pokračování přítokových chodeb paleotoku Špraňku k jihu o délce mnoha set metrů. V cestě dalšímu postupu stály mohutné závaly.

První exkurze na lokalitu proběhla 12.2.1983, kdy bylo provedeno povrchové ohledání lokalit v úbočí kopce Špraněk, první podzemní exkurze proběhla pak dne 11.3.1983. Po nezbytné přípravě byl dne 25.3.1983 proveden první odstřel závalu v zaříceném komíně, který blokoval postup k jihu. Celkem bylo takto provedeno 7 odstřelů, až se dne 17.7.1983 podařilo prolézt 4m dlouhou skulinou v suti v levé části závalu do dómu. Dóm se vyznačoval především výškou až 20m a krásnou krápníkovou výzdobou, tvořenou bělostným sintrovým vodopádem na levé stěně dómu. Pokračování vpřed uzavíral další zával, který byl odstřelen a dne 29.7.1983 se podařilo proniknout do dalšího pokračování tohoto dómu, zvaného dnes Panošův dóm. Dalšímu průniku vpřed pak dlouho bránila sintrová bariéra a další závaly, takže kromě průzkumu objevených prostor a mapování se skupina věnovala i úpravě a zvelebování základny, kterou zakoupila 16.3.1984 v blízkém Vojtěchově. V roce 1983 se tak podařilo jeskyně prolongovat o 100m.

Až 4.8.1984 se po mnoha odstřelech podařilo proniknout přes sintrové bariéry a závaly vpřed, nejprve do malé kapličky o rozměrech cca 5x5m, a posléze do velkého dómu o výšce 10m, šířce 15m a délce přes 130m, dnes zvaného Olomoucký dóm. Pokračování vpřed uzavíral opět velký zával. Členové skupiny se marně pokoušeli zával obejít shora výše položenou chodbičkou, či najít cestu skrze zával. Byla zahájeno celkové mapování Vojtěchovského koridoru od Závrtového dómu Jeskyní Míru, ale v dalších letech, kdy aktivita skupiny na lokalitě slábla, se nepodařilo dokončit ani vybudování polygonu, natož provést kompletní mapování objevených prostor.

V následujících letech se aktivita skupiny zaměřovala zejména na kompletní rekonstrukci základny ve Vojtěchově. Podařilo se ale také realizovat realizovat řadu zahraničních expedic, mj. do Maďarska, Slovinska či Itálie. Nejvýznamnější expedicí byla v roce 1991 expedice "Pyreneje" se setupem do propasti Gouffre de la Piere Saint-Martin ve spolupráci se Speleologickým klubem Brusel. Posléze ale aktivita skupiny poklesla až téměř k hranici zániku.

K určitému oživení dochází od roku 1998 příchodem nových aktivních členů, kteří navíc jsou úzce napojeni na katedru geografie PřF UP Olomouc. Pod patronátem a dohledem doc. Panoše, objevitele jeskyní Míru, byly zahájeny přípravné práce k obnovení výzkumů. Bohužel již delší dobu skupina marně čeká na kladné vyřízení své žádosti o výjimku k opětovnému povolení výzkumů na Javoříčku. Přitom úkoly jsou zde stále velké - nově objevené prostory Vojtěchovské chodby nejsou dosud zmapovány, nemluvě o možnosti další prolongace zde v délce cca 300m.

Při čekání na kladné vyjádření příslušných státních orgánů prováděla skupina práce ve velmi zajímavé jeskyni ve Hvozdecké hoře, kde lze očekávat celkem zajímavé objevy, i když pochopitelně v menším měřítku. Průzkumy sice prokázaly, že jdeo zajímavé bludiště, avšak hypotézy o průtočném charakteru jeskyně, vytvořené paleotokem Špránku, se nepodařilo potvrdit.

Ve spolupráci s PřF UP Olomouc a dalšími skupinami, působícími v oblasti, provádí rozsáhlejší komplexní výzkum krasové oblasti. Ten by měl poskytnout, za pomoci moderních technologií (GIS aj.) co nejkomplexnější pohled na oblast.